Účinky Xenonové inhalace

Teorie Supra-molekulární Detoxikace

V této práci prezentuje N.N. Burov svoji teorii Supra-molekulární Detoxikace během procesu anestézie. Prezentovaná teorie vychází s molekulárního modelu Xenonové anestézie popsané chemikem L. Paulingem v roce 1961.

Xenonová Supra-Molekulární Detoxikace:

Jedním z mnoha důvodů, proč je působení xenonu na lidský organizmus tak blahodárné je proces tak zvané supra-molekulární detoxikace. Zkráceně lze říci že Xenon vytvoří ve směsi tělesné vody a xenonu molekulární strukturu (Xenonový hydrát), tedy určitou tekutou krystalickou formu, kde v takto vytvořené molekulární mřížce jsou volné pozice pro navázání větších molekul toxických látek, toxických metabolických produktů či volných radikálů, které jsou následně odváděny z těla ven.

Supra-molekulární detoxikace objasňuje celkový blahodárný vliv Xenonu na lidský organizmus, pocit lehkosti a "očištění se", zvýšení hladiny energie a samozřejmě také posílení celkové imunity organizmu.

Překlad celé práce popisující tento jev najdete na našich stránkách zde: https://www.xenonclinic.com/molekularni-detoxikace/

Bolesti Hlavy a Migréna

Výsledky studie sledování pacientů s migrenou:

Akutní záchvat / atak migrény: Sledováno 30 pacientů. U 28 pacientů byl záchvat migrény ukončen přibližně po 3 až 4 minutách po začátku inhalace a během následujících 2 až 3 dnů nedošlo k recidivě bolesti hlavy.

Sezónní migrény: Aby se zabránilo nástupu migrény, podstoupilo 11 pacientů se sezónní migrénou 4x xenonovou inhalaci. U 7 pacientů bylo možné zcela zabránit výskytu sezónní bolesti (která se objevovala pravidelně před léčbou). Čtyři pacienti hlásili snížení intenzity a trvání záchvatů, jakož i snížení dávky a frekvence analgetik.

Periodické migrény: Ze 12 sledovaných pacientek Xenonová inhalace zabránila výskytu migrénové cefalgie u 9 pacientek. U tří došlo k útokům s menší intenzitou a délkou trvání, s potřebou pouze jediného použití analgetik.

Tenzní bolest hlavy (THA): Nejúčinnější léčbou THA je dlouhodobé užívání antidepresiv. Sledováno 50 pacientů. U všech pacientů s THA bylo pozorováno zlepšení již po první xenonové inhalaci. Všichni pacienti s THA, kteří dříve užívali analgetika, je po 3. zákroku přestali užívat; bolest hlavy typu napětí byla zpravidla ukončena po 5. až 6. postupu. Následné trvání léčby antidepresivy v případě THA nepřekročilo 1 měsíc. V následujícím sledovaném období 6 - 12 měsíců se THA u žádného z pacientů neobnovila

Závěr: Xenon díky svému účinku na všechny složky mechanismu bolestivého syndromu "narušuje" začarovaný patologický kruh blokováním patologických impulzů, a tím podporuje normalizaci mikrocirkulace v tkáních a metabolických procesech, snižuje otoky a muskulo-tonické projevy. Kromě přímého dopadu na vedení a vnímání bolesti xenon normalizuje psychoemocionální stav pacientů a snižuje emoční složku bolesti.

Celá studie je zde: https://www.xenonclinic.com/bolest-hlavy-a-migrena/

Další přiznivé účinky xenonové terapie

Xenon terapie vyvolává produkci příznivých hormonů ve vašem těle, které zmírňují stres a uklidňují vaši úzkost. Díky svým schopnostem chránit mozek vykazuje také činnosti při léčbě závislosti na drogách a neurodegenerativních problémech. Vaše tělo prochází rehabilitační fází, přizpůsobuje se těmto zdravým změnám a přináší pohodu zpět do vašeho života. 

Vysoký a nízký krevní tlak

Gynekologická onemocnění

Alergie

Deprese

Revmatická artritida

Spánkové poruchy

Migréna

Kardiovaskulární onemocnění

Závislosti na drogách
a alkoholu