Vědecké studie o účincích Xenonové inhalace

Teorie Supra-molekulární Detoxikace

V této práci prezentuje N.N. Burov svoji teorii Supra-molekulární Detoxikace během procesu anestézie. Prezentovaná teorie vychází s molekulárního modelu Xenonové anestézie popsané chemikem L. Paulingem v roce 1961.

Xenonová Supra-Molekulární Detoxikace:

Jedním z mnoha důvodů, proč je působení xenonu na lidský organizmus tak blahodárné je proces tak zvané supra-molekulární detoxikace. Zkráceně lze říci že Xenon vytvoří ve směsi tělesné vody a xenonu molekulární strukturu (Xenonový hydrát), tedy určitou tekutou krystalickou formu, kde v takto vytvořené molekulární mřížce jsou volné pozice pro navázání větších molekul toxických látek, toxických metabolických produktů či volných radikálů, které jsou následně odváděny z těla ven.

Supra-molekulární detoxikace objasňuje celkový blahodárný vliv Xenonu na lidský organizmus, pocit lehkosti a "očištění se", zvýšení hladiny energie a samozřejmě také posílení celkové imunity organizmu.

Překlad celé práce popisující tento jev najdete na našich stránkách zde: https://www.xenonclinic.com/molekularni-detoxikace/