Přístroje využívající vzácné plyny

Informace poskutnuty s laskavým svolením Natures Energies Inert Gas Devices

Tento převzatý  text odkazuje na používání vzácných plynů jako zdroje životní či pránické energie, způsobem kdy jsou plyny stlačené v nemagnetické tlakové nádobě a pomocí magnetického pole je tato energie přenášena do lidského organizmu či místa poranění.

Přestože takovýto přenos energie z externí nádoby je pravděpodobně mnohonásobně nižší než při přímé inhalaci xenon-kyslíkové směsi. Dlouholetý výzkum účinků inertních plynů v Natures Energies nabízí velmi dobře zpracované informace i mnohé studie působení těchto zařízení na lidský organizmus. 


PŘÍSTROJE VYUŽÍVAJÍCÍ INERTNÍ PLYNY

ÚVOD

Zařízení obsahující vysoce stlačené vzácné plyny stimulované magnetickým polem lze použít k alternativnímu způsobu léčení mnoha nemocí. U těchto přístrojů byly pozorovány a zkoumány  pozitivní účinky na biologické systémy. 

Tyto záříče energie využívající inertní plyn jsou známy již déle než 30 let. Lidé, kteří je používají k urychlení hojivých procesů biologických tkání a celkovému ozdravění těla je považují za neuvěřitelně evoluční zařízení. I přes mnohá pozorování pozitivních účiků těchto zařízení při léčbě mnoha nemocí a zmírnění či odstranění bolestivých stavů prozatím nejsou tyto přístroje a postupy přijímány vědeckou a lékařskou komunitou, primárně pro nedostatečné pochopení principu, na kterém pracují. Pracují na základě  aplikace magnetického pole na inertní plyn, respektive na směs vysoce stlačených inertních plynů, což vede k uvolnění a vyzáření koncentrované etherické energie, která může být využita pro terapeutické účely (Poznámka překladatele: Moderní kvantová fyzika v podstatě znovu zavádí výraz ether či aether pro popis fluktuací kvantového energetického pole  viz https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy)Natures energie vyvinuli novou řadu zařízení používající směsi inertních plynů, které jsou považovány za mnohem účinnější ve srovnání s předchozími generacemi těchto zařízení, primárně kvůli změnám v magnetickém uspořádání těchto zařízení. 

Z vědeckého pohledu to je éter (nebo aether), se kterým má část vědecké komunity určiý problém pravděpodobně proto, že jeho vlastnosti a charakteristika není doposud přesně známa. Moderní vědecké teorie o podstatě hmoty jsou zkoumány v experimentech na Velkém Hadronovém Urychlovači ve Švýcarsku. Doufáme že tyto experimenty v blícké budoucnosti potvrdí existenci energie éteru. Ve skutečnosti může být éter zaměňována s moderní vědeckou teorií temné energie, která tvoří základ  95% hmoty a energie ve vesmíru (viz. Temná hmota). Více o podstatě mechanismu, na kterém tato zařízení pracují je uvedeno níže.

S čím může zařízení na inertní plyn pomoci?

Inertní plyny prostřednictvím povahy své specifické energie mohou pomoci při mnoha fyziologických a psychologických problémech. Níže uvedený seznam je zkrácený soupis věcí, které mouhou zlepšit. 

 • Regenerace a opětovný růst tělesných tkání (např opětovný růst zubů, chrupavky kyčelních kloubů, kostí, kůže a jiných částí těla)
 • Obnova a odstranění jizev
 • Zkrácení doba zotavení po zranění (např podvrtnutí, vykloubení, pohmožděniny apod.)
 • Úleva od některých virů (například cytomegalovirus (CMV))
 • Osvobození od chronického únavového syndrommu
 • Pozitivní účinky v boji proti rakovině
 • Pozitivní účinky při epilepsii
 • Zmírňuje bolest při běžných onemocněních
 • Poskytuje úlevu od bolesti hlavy a migrény, zbavuje potíží s migrénou
 • Stimuluje psychické schopnosti
 • Významně pomáhá v boji s snespavostí
 • Podporuje pozitivní formu myšlení
 • Zlepšená osobní energetickou vyrovnanost a sabilitu
 • Zlepšuje paměť
 • Výrazně zlepšuje sportovní výkony

Mnoho dalších věcí, které nejsou zahrnuty ve tomto zkráceném seznamu je uvedeno níže.  

Zdravotní upozornění

Tyto přístroje nejsou certifikovány jako léčebná zařízení, nejsou tedy určené k léčbě nemocí, podpoře nebo udržení lidského života, nebo k prevenci před poškozením lidského zdraví, ale pouze pro sebevzdělávání a osobní výzkumné účely.

Nejsme lékaři a nevyvozujeme žádné medicínské závěry při použití inertních plynových zařízení.

Můžeme pouze diskutovat o zkušenostech, které jsme sami zažili a nebo nám je sdělili jiní lidé. Většina informací na této stránce je založena na práci Jona Foxe z hilarion.com; na práci Laurance Johnstona, Ph.D. a jeho výzkumu léčby poranění míchy, dále na textech z knihy "Einstein zde nefunguje o nic víc - pojednání o nové vědě" od Maurice Cooka, jehož kniha detailně vysvětluje teorii přístrojů využívající inertní plyny včetně detailů, jak tyto zařízení sestrojit, stejně jako anamnézy detailně pozorované po dobu sedmi let.

Všechna pozorování všech výzkumných pracovníků v této oblasti jsou založeny na nepřímých důkazech. Totéž platí i pro zařízení  využívající inertní plyny .


JAKÉ JSOU INERTNÍ PLYNY?

Tyto plyny patří do VIII. skupiny periodické tabulky prvků, také známé jako vzácné plyny, a vyznačují se tím že buďto vůbec a nebo jen minimálně ragují jinými chemickými látkami.

Inertní plyny jsou:

 1. Helium (He)
 2. Neon (Ne)
 3. Argon (Ar)
 4. Krypton (Kr)
 5. Xenon (Xe)
 6. Radon (Rn)

Radon jako jediný inertní plyn není používán v našich zařízeních, neboť je považován za nebezpečný.

Inertní plyny se získávají frakční destilací ze vzduchu. Toho je dosaženo ochlazením vzduchu na velmi nízké teploty, kdy se vzduch nejprve zkapalní a potom se jeho teplota opět pomalu zvyšuje. Vzhledem k tomu že každý z inertních plynů má svůj vlastní body varu, je možné jednotlivé plyny takto oddělit. V přírodě se inertní plyny nacházejí většinou v atmosféře. Dýcháte inertní plyny i teď, když čtete tento článek. Nejvyšší zastoupení v atmosféře má Argon, s asi 7600 ppm. Nejvzácnější je Xenon, s méně než jedním  atomem  na deset milionů ostatních prvků v atmosféře.

Cena inertních plynů je přímo úměrná tomu, jak nákladné je extrahovat tyto plyny z atmosféry. Xenon je nejdražší z inertních plynů použitých v našich zařízeních, argon je nejlevnější. Většina ostatních planet s atmosférou má větší koncentraci xenonu. Domníváme se, že Xenon byl v minulosti uměle odstraněn ze zemské atmosféry za účelem záměrného zkrácení biologického života a pro snížení přírodních regeneračních vlastností xenonu na naší planetě.  V Genesis, první knize hebrejské i křesťanské bible, jsou popisováni lidé žijící téměř 1000 let, a to možná v době, kdy byl xenon zastoupen v mnohem vyšších koncentracích v atmosféře (3% dle informací z Lemurie). 

INERTNÍ PLYN A TEORIE ÉTERU

Teorie účinků inertního plynu na biologické tkáně je založena na konceptu, že prostor je vypněn určitým kvantovým polem, které zde souhrně nazýváme éterem. Přestože moderní fyzika tento pojem v podstatě znovu zavádí (viz: Vacuum energy) vědecký popis a znalosti éteru jsou doposud velmi omezené a proto jakýkoliv vliv éteru na živé tkáně je prozatím jen málo příjmáný vědeckou komunitou.

Naše vysvětlení principu vyzářování paprsku PE (primární energie)  z nádoby s inertním plynem je takové, že magnetické pole excituje atom inertního plynu do specifické vibrace, kdy se uvolní tok energie éteru zkrze jádro atomu inertního prvku.

Na konci 19. a na počátku 20. století se předpokládalo, že éter je prostor mezi všemi věcmi. Poslední  výzkumy kvantové fyziky ukazují, že prostor mezi všemi věcmi, nazývaný jako "temná hmota", se chová velmi podobně jako tekutina, přestože není složen z nekonečně malých částic!  

Temná hmota a temná energie (Univerzální éter)

Astronomové jsou dnes na počátku vědecké revoluce. V roce 1990 objevili dosud neznámou "temnou energii", která je nejsíše příčinou zrychleného rozpínání vesmíru. Vědci spočítali, že temná energie tvoří asi 73% veškeré hmoty a energie ve vesmíru. Zatím však neví, co to temná energie vlastně je. Pravděpodobné pramení z vakua, tedy z prostoru samotného a stává se dominantní silou ve vesmírném měříku. Temná energie by mohla znamenat, že naše chápání gravitace bude potřeba popravit. Je také možné že temná energie  je něco úplně jiného - možná něco, co doposud nikoho nenapadlo a co nás jednou přiměje přehodnotit představy o velkém třesku a zrození vesmíru. Snad se z výzkumu prováděném na Velkém hadronovém urychlovači dočkáme alespoň nějakých odpovědí  co temná energie a éter ve skutečnosti jsou. 

V minulosti se vědci domnívali, že éter je základní stavební kámen vškerých sil a hmotných častic  v přírodě. Energie éteru, nebo temná energie by mohla být transformována na světlo, elektromagnetismus, hmotu, teplo, nebo cokoliv jiného, vnímatelného ve vesmíru.

Lidský éterické tělo

Z pohledu alternativní medicíny je dnes široce příjmaný následný popis lidských energetických či nehmotných těl (více v knize Barbary Ann Brennan: Ruce světla): Mimo své fyzické tělo máme ještě subtilní energetická těla a je to právě tok jemných energií z našich energetických těl, které udržují naše fyzické tělo živé a zdravé. Éterické tělo je první nebo nejnižší vrstva v energetickém poli člověka, respektive lidské aury. Říká se, že je v bezprostředním kontaktu s fyzickým tělem a udržuje spojení s "vyššími" těly. Sahá zhruba dva až tři centimetry od povrchu fyzického těla a ti, kteří jsou schopni jej vidět jej popisují jako modro-šedé barvy nebo stíny.

Pro energetickou medicínu a kvantovou vědu jsme především nízko vibrační bytosti. Vyšší vibrační energetická pole obklopují a prostupují naším fyzickým tělem. Tato vyšší energetická těla ale obvykle nejsou našimy smysly registrovány, nebť vibrují na mnohem vyšší frekvenci, než energie tvořící fyzickou hmotu. Jak uvádí neurophysiolog Dr. Valerie Hunt, určité sofistikované přístroje mohou detekovat vyšší vibrační elektromagnetické složky v těchto oblastech. Zajímavé je to, že detekováné obrazy velmi přesně korespondují s tím jak "vidí" repektive vnímají lidská energetická pole citliví jedinci. 

Dnes nejčastěji používaný energetický model pole člověka popisuje sedm různých vrstev, tedy sedm překrývajících se  'energetických těl', kde každé vyšší tělo vybruje na vyšší  frekvenční úrovni. Tato těla jsou protnuty a energeticky napájeny sedmi hlavnímy energetickými kanálky nebo energetickými víry,  - v inické tradici nazývané čakry, které převádějí vyšší vibrační energie z okolního universálního pole (éther) na energii, kterou může naše tělo asimilovat. 

Naše energetická síť je primárně tvořena energetickým sloupcem v oblasti míchy a páteře , který přijímá energii z čaker a přenáší ji do celého těla (Ida, Pingal a Šušumna nádí z indické tradice). Dále pomocí sítě  meridiánů je tato energie rozváděna do ostatních částí našeho těla a vnitřních orgánů.

Nerovnováha nebo snížení průchodnosti  této energetické sítě vede nejprve k oslabení dané části těla či vyživovaného orgánu na energetické úrovni a postupem času k onemocnění či degeneraci danné fyzické tkáně. Nemoc má tedy svůj původ na energetické úrovni a postupně se projevuje na molekulární, buněčné a systémové úrovni našeho fyzického těla.  

Úrazy a poranění fyzického těla se postupně promítají nejprve do nižších energetických těl - éterické, astrální atd. neboť nižší těla obsahují přesnou energetickou předlohu či obraz každé naší buňky nebo tělesného orgánu. Tato energetická šablona je zodpovědná za růst, vývoj a opravy fyzického těla. Je-li tato šablona zkreslena, dojde ke zkreslení či deformaci také na úrovni fyzického těla, tedy našich buněk a orgánů. Fyzické tělo interaguje i s vyššími energetickými těly, byť o něco pomaleji. Poté, co se při déle trvajícím poranění změna otiskne i do vyšších energetických těl, poranění přechází do chronického stadia. Takovýto obraz pak vlastně ukotvuje zranění na své místo a jeho léčba se stává mnohem obtížnější, neboť je nutné napravit jak fyzické tělo, tak i těla energetická, která vnášejí do celého systému určitou setrvačnost. V chronickém stadiu se tak namísto uzdravení snaží vracet tělo do "původního stavu" poranění či nemoci. Čím rychleji se tedy snažíme daný problém léčit, tím lépe. Konečně, negativní emocionální vzpomínky spojené s poraněním jsou uloženy uvnitř buněčných energetických polí. Tělo se bude hojit rychleji, pokud je tato negativní energie odstraněna.

Někteří terapeuti tvrdí že speciálně na svalové napětí a bolest, zejména v bederní oblasti je energetická léčba velmi efektivní. 

Éterické tělo a éter

Každá část fyzického těla má svůj vyšší vibrační odraz nebo kopii (tzv para) v energetických tělech,  jako je para-mozek, para-oči, para-kosti, para-kůže, a para-mícha.

Naše vibračně-energetická předloha naší genetické DNA obsahuje veškeré Informace a struktury, nutné k vytvoření kompletního fyzické těla, včetně informace o regeneraci a sebe-uzdravení. Tento vlastní regenerační potenciál se ale ve fyzickém těle projeví jenom tehdy, pokud je do dané fyzické tkáně dodáno dostatečným množstvím éterická energie - což primárně zajištují všechny naše energetická těla - a dále pokud jsou odstraněny negativní myšlenkové formy, bránící přenosu éterické energie a vibračních předloh z výších energetických úrovní do fyzické tkáně - například někdo s poškozenou míchou může nabýt negativního přesvědčení: "Už nikdy nebudu chodit". Pokud jsou tyto vzorce nahrazeny pozitivní afirmací, je šance na uzdravení mnohem vyšší, neboť ta naopak přenos éterické energie a energetických předloh do fyzické tkáně silně podporuje. Argon je v tomto ohledu velmi užitečný, neboť jeho energetické pole rozpouští a odstraňuje negativní myšlenkové formy.

Při porovnání s ostatnímy prvky mají inertní plyny určitou vyšší vnitřní energii, která je udržuje ve vyšších vibracích a tedy v plynném stavu. Přestože prvky s vyšší molekulovou hmotností mají tendenci být buďto kapaliny nebo pevné látky, xenon a krypton s molekulovou hmotností  větší než je železo, nikl, měď nebo zinek existují jako plyny. To vyžaduje, aby byli ve vyšším vibračního stavu, s vyšší úrovní energie.

Helium je také velmi specifické oproti ostatním prvků, neboť zůstává kapalné i při absolutní nule.  Tedy i po odstranění veškeré tepelné energie helium nezmrzne ale stává se naopak "supertekuté", cože se fyzikálně vyevětluje energii kvantových fluktuací, neboli energií nulového bodu - což je z našeho pohledu pravě forma určité éterická energie. 

PODSTATA FUNGOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAJÍCÍ INERTNÍ PLYNY

Poté co jsme poznali fuknci a strukturu lidkých energetických těl,  můžeme přemýšlet o tom, jak zařízení s inertnímy plyny ovlivňují tento lidksý energetický systém.  Předpokládá se, že primární místa nacházející se v jádrech prvků inertních plynů produkují energii, která udržuje těžší inertní prvky v plynném stavu a dále že udržuje helium v kapalném stavu i při absolutní nule. 

Pro využití energie produkované těmito primárními body inertních plynů byly zkonstruovány zařízení ve kterých je inertní plyn nebo směs více plynů vysoce stlačená a magneticky stimulovaná. Tato stimulace posouvá primární bod od jeho jádra, které by za normálních podmínek absorbovalo tuto uvolněnou energii z primárního bodu. Díky tomuto odstínění je tato energie uvolněna do okolního prostoru, a tudíž k dispozici pro léčebné účely. Naše energetická těla obsahují šablonu pro vlastní regeneraci, a dodáním většího množství éterické energie uvolněné z inertních plynů proces léčení či regenerace tkáně silně uspíší. Zaznamenány byly i případy srůstu páteřní míchy nebo dorůstání chybějících částí těla, respektive končetin. Takovéto věci nejsou za normálních podmínek možné, neboť nemáme dostatečné množství nadbytečné éterické či fluidní energie na podporu takovýchto procesů. Energie kterou naše energetická těla dodávají tělu fyzickému jsou z převážné části spotřebována na vyživování tohoto těla. Éterické zářiče využívající inertní plyny mají tedy velký potenciál umožnit léčbu a uzdravení z mnoha nemocí, například takových, které současná medicína označuje jako neléčitelné a nebo prostě jen uspíšit léčbu a regeneraci běžnějších poranění. 

Zářiče na Inertní plyn, zvláště ty, které obsahují xenon, můžou pomoci vybudovat dostatečné množství éterické energie či jemnohmotné substance, potřebné pro regeneraci poškozených tkáních. Sama o sobě je tato éterická energie neutrální, tak jako amorfní jíl, který je přetvořen pomicí vyššího vědomí a záměru hrnčíře v umělecké dílo. 

Silně zakořeněné negativní myšlenkové vzory a přesvědčení, které jako součást našeho mentálního těla obaluje a prostupuje celé naše éterické i fycické tělo, budou silně filtrovat veškeré léčivé energie a zabraňovat jejich spojení s fyzickým tělem. Alespoň tak vysvětluje vliv negativních myšlenkových prěsvědčení základní psycho-energetický model člověka. Nicméně případové studie  prokazují, že silné energetické zářiče dovedou tato negativní myšlenková pole částečně překonat a napomoci uzdravení poškozených tkání. Jako příklad uvádíme paacienta, který si opatřil zařízení na inertní plyn pro hojení zreněné kyčle a umístil tento zářič vedle své postele. Nejenom že se jeho kyčel uzdravila ale jeho manželka za nějaký čas otěhotněla, přestože její vejcovody byly dříve chyrurgicky přerušeny aby se zabránilo dalšímu těhotenství. To je jeden příklad kdy zárˇivá energie bez přimého lidského záměru způsobila léčení fyzického těla. 

V podstatě lze říci, že zásobení části těla éterickou energií usnadňuje přemisťování příslušných vzorů z vyšší vibrační šablony naší DNA do fyzických struktur. Systém, který zajišťuje tento přenos jsou naše energetická těla. Zařízení s inertnímy plyny produkuje konkretní jemnohmotnou substanci - kvantové energetické pole -  ze které energetická těla mohou čerpat energii vhodnou pro hojení fyzického těla.

Energetická pole používají éterickou energii jako prostředek komunikace, která se přelévá tam a zpět z nefyzické vibrační hladiny do fyzické a zpět do nefyzické. Je-li k dispozici dostatečné množství éterické energie a budeĺi vhodně řízena, bude se její přelévání obecně zaměřovat do nejslabších částí těla.

PRAKTICKÁ APLIKACE Z RŮZNÝCH INERTNÍCH PLYNŮ

-HÉLIUM

Výzkum v oblasti energetického pole produkované Heliem naznačuje, že je užitečné při napětí, bolesti hlavy a migrény.  Dále bylo zjištěno, že podporuje energetickou transformaci tedy přeměnu energií nižších vibrací na vyšší, pomáhá při nespavosti a urychluje hojení traumatických poranění (napříkald výrony, pohmožděniny, vykloubení atd).

Napětí, bolesti hlavy a migrény:

Umístíme sklenici vody na horní část inertního plynového zářiče s héliem (zařízení # 2) a  po dobu přibližně 15 minut necháme vodu "nabíjet" tímto éterickým polem.  Po vypití takto energetizované vody se zhruba do 25 minut dostavuje úleva od bolest hlavy.  Nejúčinější je pomoc při bolestech  hlavy související s napětí nebo námahou. V případě, že úleva je jen částečná, můžeme uvedený postup znovu zopakovat. 

K tomuto účelu může být použito jakékoli médium na bázi vody, nicméně se nedoporučuje použivat vody sycené CO2, tedy sodových či minerálních vod.  To se vysvětluje tím, že voda nasycené CO2 zachycuje energii ve spodních částech těla a zabraňuje šíření do horní části hlavy a korunní čakry, kde je pro uvolnění při bolestech hlavy nejvíce potřeba. 

Energie hélia navázaná na vodu se jak se zdá, je schopná pohybovat se krevním řečistěm a otevřít primárně koruní čakru. Někteří výzkumníci měli velmi dobré výsledky v řadě případů u dosud nevyléčitelných migrén. Nicméně, obecně, bylo zjištěno, že bolest hlavy v důsledku kocoviny, hormonální nerovnováha nebo jiných chemických látek a nečistot, jsou odolnější vůči energii helia. Obvykle se ale klientům alespoň částečně ulevilo.

Energetická transformace 

Jiné pokusy ukázali, že pití vody "nabité" heliovým energetickém polem v případě kdy osoba netrpí bolestmi hlavy či migrénou, napomáhá k energetické transformaci, tedy k přeměně energií nižších vibrací na vyšší a tedy energetizaci výšších energetických center včetně koruní čakry. 

Nespavost

Umístěním héliového energetického zářiče  (zařízení # 2) vedle lůžka a nebo na podlahu pod postel, obecně pomáhá při nespavosti a umožňuje mnohem hlubší a osvěžující spánek. Obecně je pozorováno zlepšení spánku u většiny osob, nicméně vlastní síla uvolněńí a účinky se lyší. V případě, že pole je příliš silné a zařízení je příliš blízko k lůžku, může mít daný člověk potíže se vstáváním, nebo se budit s pocitem omámení. Každý si tedy musí najít svou správnou kombinaci a vyzkoušet různé vzdálenosti od postele. V některých případech to může znamenat dát zařízení až do vedlejší místnosti. Vše primárně záleží na citlivosti danného jedince. Hlubší a osvěžující spánek může být velmi užitečný vzhledem k tomu, že se samotné tělo ve spánku opravuje,

Více informací o Zařízení #2 se 100% heliového plynu.

Případové studie

NEON

Výzkum v oblasti energetického pole generovaného Neonem ukazuje, že je užitečný zejména při léčení problémů týkajících se spodní části břicha jež nepramení od patogenních organismů.  To může být  užitečné pro mnoho lidí, kteří mají problémy s trávením a celkově s problémy spojené s první, tedy kořenovou čakrou. 

Čakra na spodní části páteře je odpovědná za udržení energie proudící do všech orgánů v této oblasti, včetně ledvin, močového měchýře, reprodukčního ústrojí a páteře. Jedinci u ktérých  došlo k předchozímu fyzickému traumatu, nejčastěji například při naražení kostrče, či jinému poranění v tomto regionu, budou náchylní k blokování toku energie procházející první čakrou.  Dalši možné přičiny poruchy toku této energie je prožitý silný mentální nebo emocionální stres. 

Při přetrvávajících bolestech v podbřisku a po vyloučení všech zřejmých důvodů zdoje bolesti v této oblasti  je na čase vyzkoušet zařízení s neonovým plynem. 

Používání Neonu ke zmírnění problému v dolních částech břicha

Stejně jako u heliového zařízení je voda ideálním médiem pro přenos éterické - či subtilní kvantove - energie neonu.  Umístíme tedy sklenici vody na horní část inertního plynového zářiče s Neonem (zařízení # 3)  po dobu přibližně 15 minut. Po vypití vody by bolesti a dalši problémy spojené s energetickou nerovnováhou v oblasti dolní části břicha měli odeznít.  

Dále je třeba poznamenat, že při léčbě gastrointestinálních komplikací, jako jsou třeba vředy a podobně, by se měli jedinci vyhnout pomerančové nebo rajčatové šťávě, které mohou daný problém ješte zhoršit. 

Neon má také vynikající schopnost pomci při pocitech oddělení od hmotného světa či těla a pomůže s tak zvaným uzeměním. Více třeba zde

Někteří výzkumníci učinili zajímavé postřehy s lidmi, kteří trpí různými virovými problémy, včetně cytomegalovirus (CMV) a chronickým únavovým syndromem (CFIDS). Inertním plyn Neon má prospěšný účinek tím, že zvyšuje energii do kořenové čakry, což zlepšuje imunitní systém a pomáhá zničit některé z těchto napadajících organismů. Existuje řada případů jednotlivců, kteří mají obtíže s použitím koncepce Neon v kombinaci s Xenonem pro zlepšení funkce různých částí regeneračního systému organismu. To má vliv na "činnost" muže a schopnost otěhotnět pro ženy. V dalším případě jedna žena s rakovinou děložního hrdla používala zařízení obsahující Neon s trochou Helia a spánek velice zlepšil. Po čtyřech měsících měla biopsie a řekli ne více rakovina (všimněte si Natures energie neschvaluje žádné alternativní medicíny produkty pro léčbu rakoviny) .

Klikněte zde pro zobrazení 100% čisté Neon Gas inertní plyn Jednotka zařízení.

Případové studie

 • Čistě Neon: Viz Případová studie 2
 • Neon používá v různých Mixes: Případová studie 6

ARGON

Zkoušky použití argonu a kryptonu odhalily, že jsou užitečné při zničení negativních myšlenkových forem, zejména ty, které nepoužívají bakteriální nebo virové projekce . Zařízení zbavuje negativního myšlení. Toto zařízení obsahuje Argon a Krypton. Argon pro řešení myšlenkových forem vytvořených v současném životě a Krypton pro nakládání s myšlenkovými formami, které se vytvořoly v minulých životech a které jsou stále přítomni v nás. Toto zařízení je jedno z našich nejpopulárnějších. Při použití tohoto zařízení se svět zdá být šťastnější místo. Rodiny a domovy mají mnohem šťastnější pocity.

O negativních myšlenkách

"Myšlenkových formy jsou éterické energetické vzory, které vznikají prostřednictvím lidských myšlenek a emocí, přesněji řečeno, jakákoliv negativní emoce, jako nenávist, smutek, zášť, strach či sebelítost se bude promítat do míst, která jsou vibračně na stejné úrovni, jako emoce. Tyto myšlenkové formy, jsou-li dostatečně silné, mají tendenci být přitahovány zpět do těl svých původců s tím výsledkem, že formy skončí nějakým způsobem ve spojení s jedním, nebo s více orgány, nebo systémů organismu. Z této myšlenkové formy pokračují ke změně struktury a to vede k mnoha druhům chronické nerovnováhy, onemocnění, nebo postižení." Maurice B Cooke, další království, Marcus Books 1981

Jon Fox, výzkumník inertních plynových zařízení, uvádí -  "Koncept negativních myšlenkových forem je, že jsou myšlenky nebo programování jako páska, která běží znovu a znovu přímo v nás a které tvoří éterické tělo. Pokud jsou tam tyto myšlenky drženy, bývá to pro nás problematické. Můžeme dělat psychologické odbourávání těchto myšlenek, nebo jiné odbourávání, ale stále máme zakořeněné éterické stavy, které musíme řešit. Při použití-zejména inertních plynů Krypton a Argon zjišťujeme, že můžeme rychle vymazat tyto negativní myšlenkové formy v lidech. Nyní, pokud někdo nedělá psychologickou práci pomohl dostat z toho důvodu dali podobu myslel, že na prvním místě, zařízení bude prostě být stop-mezera opatření, náplast. Daný jedinec obvykle změní negativní myšlenkovou formu v krátké době po použití tohoto zařízení - může být v průběhu několika hodin, ale většinou jsou to tři dny. Všimli jsme si, že argonem ovlivněné myšlenkové formy v tomto životě jsou ty, které jsou obecně ovlivněny. Pro myšlenkových forem z minulých životů, Krypton se zdá být označeny. Je velmi snadné určit, zda je indikována Krypton. Pokud určité fyzické potíže nebo obtíže oni mají mít velmi neobvyklé kvality, jako když řeknou: "Mám tuhle bolest pouze v noci a jen na mém levém rameni tady." Pro mě je obraz přijde, že dostal zásah šípem v minulém životě v noci nebo snad nějakou podobnou minulost-život vizi. Ale bez ohledu na konkrétní ideologie, zdá se, že Krypton se zdá být velmi užitečné v různých vzorech, které nemusí nutně vztahují k věcem, které lidé jsou si vědomi z tohoto života, ani že mají povědomí o." Je velmi snadné určit, zda je indikována Krypton. Pokud určité fyzické potíže nebo obtíže oni mají mít velmi neobvyklé kvality, jako když řeknou: "Mám tuhle bolest pouze v noci a jen na mém levém rameni tady." Pro mě je obraz přijde, že dostal zásah šípem v minulém životě v noci nebo snad nějakou podobnou minulost-život vizi. Ale bez ohledu na konkrétní ideologie, zdá se, že Krypton se zdá být velmi užitečné v různých vzorech, které nemusí nutně vztahují k věcem, které lidé jsou si vědomi z tohoto života, ani že mají povědomí o." Je velmi snadné určit, zda je indikována Krypton. Pokud určité fyzické potíže nebo obtíže oni mají mít velmi neobvyklé kvality, jako když řeknou: "Mám tuhle bolest pouze v noci a jen na mém levém rameni tady." Pro mě je obraz přijde, že dostal zásah šípem v minulém životě v noci nebo snad nějakou podobnou minulost-život vizi. Ale bez ohledu na konkrétní ideologie, zdá se, že Krypton se zdá být velmi užitečné v různých vzorech, které nemusí nutně vztahují k věcem, které lidé jsou si vědomi z tohoto života, ani že mají povědomí o." Pro mě je obraz přijde, že dostal zásah šípem v minulém životě v noci nebo snad nějakou podobnou minulost-život vizi. Ale bez ohledu na konkrétní ideologie, zdá se, že Krypton se zdá být velmi užitečné v různých vzorech, které nemusí nutně vztahují k věcem, které lidé jsou si vědomi z tohoto života, ani že mají povědomí o." Pro mě je obraz přijde, že dostal zásah šípem v minulém životě v noci nebo snad nějakou podobnou minulost-život vizi. Ale bez ohledu na konkrétní ideologie, zdá se, že Krypton se zdá být velmi užitečné v různých vzorech, které nemusí nutně vztahují k věcem, které lidé jsou si vědomi z tohoto života, ani že mají povědomí o."Jon Fox, Hilarion channeler. Pro více informací o negativních myšlenkových forem, naleznete v části s názvem Teorie nemoci .

Je třeba poznamenat, že pokud se myšlenka onemocnění daného místa začne řešit a tedy uvolnňovat, nebo ničit, existuje velká pravděpodobnost, že v důsledku odstraňování a uvolňováné fyzikálních toxinů souvisejících s formou předchozím myšlenky, bude citlivost nebo bolest kolem nemocné plochy větší. Bolesti obvykle zmizí do 2-4 dnů, kdy si pak všimnete zlepšení.

Všesměrové inertní plynové zařízení je užitečné na artritidu. Výzkumníky bylo zjištěno, že kombinace Argon / Krypton má schopnost zničit artritickou myšlenkovou formu, která způsobuje hromadění toxinů a tím bolestivost kloubů. Je však třeba poznamenat, že v případě, že oběť nemá rozpoznat jejich vlastní příspěvek k nemoci z tvrzeného postoje vůči jiné osobě, subjektu či situaci ve svém životě, které si osvojili zvyk myšlení, pak příznaků nebude zbaven trvale. Musí vědomě opravit tyto myšlenky, které o sobě má a tím i své myšlení. Opět nastane bolest v počátečních stádiích léčby, jak jsou toxiny eliminovány. Výzkumníci doporučují vystavit osoby trpící artritidou po dobu asi jedné hodiny denně po dobu jednoho týdne všesměrovému inertnímu plynovému zařízení. Bylo také prokázáno, že zařízení je účinné i na vyrážky.

Argon v přístroji vyzařuje energii do solar plexus a energie, která má co do činění s naším vlastní chápáním, dané místo posiluje. Někteří lidé hlásí zlepšení spánku. To není ani tak pro insomniacs, ale lidé, kteří mohou být snad putování out-of-the-tělo natolik, že je třeba, aby se v jejich těle, zatímco oni jsou výživné sebe ve spánku.

KRYPTON

v minulé kapitole jsme popsali působení našich negaticních myšlenek z minulých životů. Zdá se, že Krypton pomáhá zlepšovat psychické schopnosti. Lidé, kteří jej pravidelně využívají si začali všímat, co se děje v oblasti třetího oka. Bylo zaznamenáno i zlepšení v epilepsii. Bylo několik případů, které se úspěšně vyléčily, ale jsou to jsou jen neoficiální případy. V jednom případě žena s epilepsié vylepšila svůj stav o polovinu. V jiném případě muž přestal užívat drogy a zmizely záchvaty. Nyní je to dva roky! Oba přípdy byly dosaženy použitím inertního plynu homeopatického komplexu, který byl má až 3x větčí účinnost, než je popsáno na www.hilarion.com .

Zdá se, že působení Kryptonu zlepšuje funkce mozku, paměť a koncentraci. Vyrovnává stavy, které se dějí na psychické vědomé úrovni. A zřejmě díky tomu, že epilepsie je zakořeněna mezi jednotlivými laloky mozku, tak schopnost Kryptonu zlepšuje funkci mozku a pomáhá.

Stejně tak, jako mají schopnost odbourávat negativní myšlenkové formy, tak výsledky působení Argonu a Kryptonu dohromady má za následek velkou meditativní kvalitu. Mají tendenci vyčistit energii v místnosti, díky výrobě většího množství éterické látky. To má tendenci mít vliv na to, co by se dalo nazvat éterické zúčtování. Zlepšená schopnost jednotlivců navzájem komunikovat telepaticky, pracovat na vícero psychických úrovních atd.

Krypton se přidružuje s psychickými schopnostmi a schopnostmi vnímat jiné dimenze - zvláště aurickém vidění. Někteří lidé ho používají výhradně pro vývoj třetího oka, jak je uvedeno v knize Kingdoms Maurice B. Cooke. Byly také hlášeno zlepšení bolestí kloubů. Jiní používají kryptonové zařízení pro čištění a čištění nežádoucích energií.

XENON

Vědci zjistili jasnou strukturu, která se objevila po nanesení plynu paprsek xenon pro pacienty, a to je regeneraci opotřebovaný, plýtvání nebo degenerovaný tkání všeho druhu. Tělo je zcela schopno dávat dohromady zlomené kosti, léčit otevřené rány a eliminovat viry, bakterie atd. Nebyla zatím prokázána schopnost provádět úkony kosmetické povahy, což je například oprava zjizvené tkáně, vytvořit hladkou kůži, opětovný růst ztracených prstů, rukou a podobně. Tělo je schopno regenerovat tkáně úplně, ale v mnoha případech je rušena;

 • myšlenkové formy onemocnění
 • zvyky stravování a života, který kmene tělesné energetické rezervy, které ho odradit od řešení jakékoliv rekonstrukce tkáň projekt není podstatné pro jeho přežití

Jako příklad lze uvést jednu studie, kde pacient měl opotřebovaný kyčelní kloub a měla negativní myšlení. Negativní myšlení bylo odstraněno za použití kryptonu a regenerace byla provedena za použití xenonového plynu na restrukturalizaci a byly opraveny opotřebované a nebo chybějící tkáně v relativně krátkém čase (kosti a zuby trvají déle, nejdelší doba regenerace byla 6 měsíců).

Pokud se Xenon se smísí s různými plyny, zaměřují se na určité části těla. Jsou některé případy lidí, kterým se zregenerovli boky a vylepšily záda. Zde jsme používali Krypton a Xenon a jak se zdá, pomohlo to kostem a kůži. Ale pro krevní orgánech, zejména tedy části těla, kde je použita krev, se obvykle použil Argon a Xenon. Pro regeneraci systému používáme Neon a Xenon. No a kombinací Xenon s malým množstvím Argonu a Kryptonu se zdá jako velmi užitečné pro plíce. Pokud je zdravý jedinec vystaven tomuto působení, zažívá něco velmi pozitivního, hlubší dýchání, pocit lehkosti a větší energii.

Zařízení zde popsaná je ideální používat v naší blízkosti. Jak daleko vyzařuje energetický paprsek?

Dle senzitivních jedinců schopných vnímat takovéto energetické pole vytvořené inertním plynem sahá asi 10 metrů od zdroje a má sférický či polokoulový tvar. Z tohoto důvodu je ideální umístit přístroj pod nebo ke straně postele, se štítkem směřujícím vzhůru. Pokud je zařízení otočeno štítkem dolu, bude šířit svou energii převážne dolů do podlahy, spíše než směrem nahoru a skrz postel. Takvéto otočení, je tedy jedním ze způsobů jak lze přistroj vlastně vypnout.

Inertní plyny, které používáme byly speciálně upravovány tajnou technologií, byly odstraněny negativní energie, nebo negativní myšlenkové formy.  

Zdroj: https://www.naturesenergieshealth.com/natural-therapies/inert-gas-devices/