Příprava na Terapii

Jak se nejlépe připravit na trapii 

Následující body shrnují naše zkušenosti a doporučení, jak se nejlépe připravit na xenonovou terapi a jak maximalizovat její dlouhodobý přinos: 

  • Přijďte s prázdným žaludkem ale nikoliv vyhladovělí. Obecně se doporučuje před terapií přibližne 2 hodiny nejíst a 30 minut nepít. Pokud k nám však přijíždíte z dáli, určitě se před cestou  trochu najezte, ať nejste příliš hladoví či zesláblí. Xenon vám dodá energii, ale současně velmi urychlí metablismus a většinou tak podpoří i chuť k jídlu. 
  • Ujasněte si svůj záměr čeho konkrétního chcete terapií dosáhnout a ideálně si přineste vedenou meditaci, která vám pomůže tohoto cíle dosáhnout. Xenon vám dodá velké množství psychické energie (vědomí) a tato energie má sama o sobě mnoho pozitivních účinků na celý psycho-energetický systém člověka.  Nicméně Xenon vás primárně přivede do rozšířeného stavu vědomí, čímž velmi zvýší vaši hypnobilitu. Doporučujeme tohoto stavu využít poslechem řízené meditace, zaměřené na zlepšení či prohloubení nějakého konkrétního aspektu vaší osobnosti, jako napřiklad zdraví, sebedůvěra, vnitřní láska, vztahy, kreativita, intuice, prosperita a podobně. Takováto vedená meditace pak působí mnohem silněji na vaše vědomí i podvědomí. Doporučujeme zaměřit se na jeden aspekt během jedné inhalace. 
  • Úprava dýchání při inhalaci: Xenonová inhalace začíná tak že se do inhalačního balónku - používáme objem 5 nebo 6 litrů - napustí směs kyslíku a xenonu. Po nasazení inhalační masky a filtru a po opakovném hlubokém nádechu a výdechu se ve stavu výdechu připojí inhalační hadička a následné inhalační dýchání pak probíhá z uzavřeného systému - plíce a inhalační balónek - do kterého se podle potřeby přidává kyslýk a xenon a odfiltrovává se CO2.  Před započetím se tedy do inhalačního balónku napustí zhruba 4 litry kyslíko-xenonové směsi. Pokud jste však při počátečním výdechu vydechli příliš hluboce a máte-li větší  objem plic, může se stát že se při následném dýchání nemůžete plně nadechnout - tedy že vdechnete celý obsah balónku ale pořád cítíte že nejste plně a 100% nadechnutí. Pokud cítíte že pro vás není takovéto dýchání plně komfortní, doporučujeme aby jste si při jednom z prvních nádechů trochu odlepili masku a 'přidechli' si vnější vzduch přesně do plného nadechnutí vašich plic. Váš terapeut vám pak přidá xenon (a kyslík) na cílovou koncentraci. Dýchání by pak mělo být mnohem komfortnější po celou dobu inhalace a velikost balónku by vás neměla nijak omezovat. 
  • Po ukončení vlastní inhalace setrvejte na původním lůžku a nechvátejte s návratem do běžného stavu - snažte se podržet si vnitřní meditativní stav alespoň pár minut. Poté co je vám přijemné otevřit oči, doporučujeme přesednout si na vedlejší prázdné lůžko a buď v leže či v sedu pokračujte ve vnitřní meditaci či pouze uvědomělém podržení si onoho rozšířeného stavu vědomí co možná nejdéle.