Pitvy mozků autistů odhalily príčiny

Provedení studií by mohlo toto téma uklidnit a hypotéza, kterou je třeba ověřit, je celkem prostá:

"Žádný hliník v mozku dítěte rovná se žádný autismus."


Špičkovému vědci ihned stopli finance.

Dr. Chris Exley je profesorem bioanorganické chemie na Keeleovej univerzitě a honorárním profesorem na Uhi Millenium Institute. Je biologem s titulem PhD. v ekotoxikologii hliníku a jeho výzkum se od roku 1984 až do současnosti zaměřuje na fascinující paradox: "Jak to, že třetí nejčastěji se vyskytující prvek v zemské kůře (hliník) je pro život nepodstatný a do velké míry dokonce nebezpešný?"

Záhada hliníku:

Dr. Exley pokračuje vysvětlováním toho, že zkoumání této záhady je "potřebným výzkumem v bezpočtu vědních oborů, počínaje základní anorganickou chemií reakce hliníku a křemíku, až po potenciálně komplikovanou biologickou využitelnost hliníku na lidech".

Ve svém životopise také vysvětluje, jak ho "fascinuje prvek křemík ve vztahu k živým věcem, který jako druhý nejčastěji zastoupený prvek v zemské kůře téměř nemá biologickou funkci.

Jednou z možných funkcí křemíku je držet hliník mimo biologie a toto v naší skupině tvoří velkou část výzkumu. Zajímá nás i biologická prokřemenění".

Teď už víme, že hliník nemá v lidském těle místo. Člověk nemusí být génius, aby věděl, že díky práci Exleyho a mnoha dalších, hliník způsobuje přímo pohromu v každém biologickém systému.

Jistě, jde o skvělý materiál na výrobu aut a letadel, ale zcela prokazatelně nepatří v žádném množství (ani malém) do lidského těla, Je totiž nesmírně toxický a představuje jednu z nejnebezpečnějších a nervově nejjedovatějších látek, jaké člověk zná.

Zde je skvělé krátké video od Dr. Christophera Shawa z University of British Columbia , které to vysvětluje (v angličtině):   https://www.youtube.com/watch?v=FfTo35UrFPA 

Proč Dr. Exleymu zablokovaly finance na výzkum? Exley nedávno začal na GoFundMe sbírat peníze na výzkum hliníku ve vakcínách. Navzdory faktu, že se hliník přidává do vakcín pro vyvolání imunitní reakce, nikdy nebyla posuzována jeho bezpečnost.

Řekli byste si, že naše státní úřady pro regulaci zdravotní péče provedou patřičné bezpečnostní studie všech složek vakcín, ale tak to není. Přesto se vakcíny prohlašují za zcela bezpečné pro všechny.

Svou kampaň rozjel po odmítnutí své žádosti o financování představiteli vědy.

- Proč by byla zamítnuta studie posuzování hliníku ve vakcínách a účinku, jaký má na lidské tělo a malé děti?

- Proč by taková studie nebyla v nejlepším zájmu lidstva a lidského zdraví?

- Proč je potlačována věda? Nechceme zjistit více?

Doslova každá studie, která vystupuje s tvrzením, že jsou vakcíny bezpečné, nezohledňuje vystavení člověka více složkám vakcíny a jejich bioakumulaci, tedy to, kde v těle končí a co dělají.

Provedení studií by mohlo toto téma uklidnit a hypotéza, kterou je třeba ověřit, je celkem prostá:

"Žádný hliník v mozku dítěte rovná se žádný autismus."

Britská akademie věd nedávno sbírání prostředků zastavila, očividně po "protestech ostatních vědců."   ( https://www.keele.ac.uk/aluminium/groupmembers/chrisexley/publications/ )

Skvělý článek týkající se nedávného zastavení financování, uveřejnil na platformách svých sociálních sítí Robert F. Kennedy ml., na jehož základě jsem si to začal poprvé uvědomovat.

"Ten, kdo potlačuje otevřenou diskusi, potají pochybuje, že to, co tvrdí, je opravdu pravda." - Wendel Phillips.

GoFundMe zastavila crowdfundingovú kampaň Dr. Christophera Exleyho na zkoumání hliníku ve vakcínách.

Dr. Exley, přední světová autorita na toxicitu hliníku, zřejmě rozzlobil kartel farmaceutického průmyslu, když jeho pitvy odhalili astronomicky vysoké koncentrace hliníku v mozcích dětí s autismem .

Další jeho studie dávají do souvislosti hliník v Gardasile od společnosti Merck a dalších vakcínách s demencí, Alzheimerovou chorobou a autismem.

Dr. Exley se tímto přidává na dlouhý seznam vědců, kteří byli umlčeni pro zpochybňování bezpečnosti vakcín.

Zdroj: 

https://www.thetimes.co.uk/article/funding-halted-for-professor-chris-exley-linking-vaccines-to-autism-8xvwp0g8p?fbclid=IwAR0k1PD7aOtGFzAvvExTR3sthNO6zrbpM29uUdpfx6ZATriPsAOETeZEQRM