ODKAZY

Základní nezávislé informace          https://youtu.be/ZSkHsdf6kug

Shanti - Hovory z malé Atlantidy 

Úvodních 35 minut obsahuje výstižný rozhovor o  osobních  zkušenostech a prožitcích při xenonové terapii.


Jak hledat další informace a odkazy:

Protože xenonová inhalace se již od roku 2010 používá v civilním lékařství v Rusku, je možné dohledat velké množství zajímavých informací na rusko-jazyčných stránkách.

Google translate je v tomto ohledu obrovským pomocníkem. Stačí si přeložit slovní spojení Xenonová Inhalace, nebo podobné tvary do ruštiny (вдыхание ксенона) a vložit takto přeložený text do vyhledávače. Nalezené stránky pak zase pomocí translatoru přeložíte buďto do angličtiny, kde je text přeložen ve vynikající kvalitě anebo do češtiny, kterýžto překlad je také celkem dobrý.

Jeden takový odkaz  třeba zde:     https://sportwiki.to/Xenon

Výňatek: Pocity pacientů po inhalaci xenonu:

Jen mírné zvýšení koncentrace tohoto plynu způsobuje v těle pocit silné blaženosti. Další zvýšení koncentrace téměř zcela odděluje vědomí od těla. Člověk vnímá pouze dýchání a velkou cestu do hlubin sebe sama a vesmíru. Lidé, kteří se zabývají studiem tohoto fenoménu, jej nazývají xenonový trans a vyskytuje se při inhalaci xenonu nebo spíše směsi xenon-kyslík. Zajímavé je, že ke xenonovému transu dochází téměř okamžitě, během prvních nádechů a současně se tento trans zastaví bezprostředně po přerušení přívodu xenonu a obvyklý stave vědomí je obnoven během jediné minuty s příjemnými zbytkovými pocity, jako po silném hojivém spánku. Dále vdechování směsi xenon-kyslík subjektivně vyvolává dojem, že nejste ponořeni do transu během vlastní inhalace, ale spíše že se začátkem inhalace vystupujeme z nějakého koordinovaného transu, ve kterém se všichni nacházíme a po ukončení inhalace se do tohoto transu opět navracíme.