O nás

Zuzana Vaňková 

K otevření Xenonové kliniky mě dovedla touha pomáhat lidem na jejich cestě k ozdravení těla a rozvinutí ducha. Poskytování xenonových inhalací je pro mne tak naplněním mého snu, jak maximálně pomoci každé lidské bytosti v její aktuální fázi fyzického, psychického a spirituálního uzdravování a vývoje. Z mého pohledu je xenon naprosto jedinečný prostředek, který hloubkou pocitu klidu a lásky a současně intenzitou takového prožitku nemá v současné době na planetě obdoby.

Jsem velmi ráda, že návštěvníkům naší kliniky mohu při řešení jejich problému nabídnout schopnosti a znalosti, načerpané během mého osobního a profesního života v Čechách, Rumunsku a Severní Americe.

V USA, kde jsem několik let pracovala jako masážní terapeutka, jsem u sebe objevila a rozvila schopnost léčit kombinací mého energetického působení a fyzického doteku či masáže. Tuto schopnost beru jako vyústění mé dlouholeté jogínské praxe a vlastní práce s energií.

Po úrazu ramene, který mi znemožnil dál pracovat jako masážní terapeutka, jsem se zaměřila na reality, ke kterým mě dodnes poutá touha zprostředkovávat zákazníkům jejich vizi domova. Tato práce, které se nyní částečně věnuji i v Čechách, mě naučila vážit si otevřenosti a důvěry v obchodním kontaktu a servisu našim zákazníkům.

Mezi mé koníčky patří operní zpěv, kterému jsem se věnovala na profesní úrovni během svého mládí v Rumunsku, malování, a jóga. Cvičení jógy byl vůbec počátek mé záliby v práci s tělem, energií a vědomím.

Těším se, že Vás budu moci přivítat na naší klinice!

Naše Mise

Žijeme v náročné době a jako lidstvo stojíme před mnoha vážnými problémy. Dr. Eduard Tomáš již před mnoha lety zapsal myšlenku, že pro vyřešení závažných problémů lidstva a planety jako takové je naprosto zásadní rozvoj lidského vědomí a lidského ducha ve velkém měřítku, protože pokud se lidstvo posune na vyšší úroveň ducha, tak materiální úroveň bude automaticky následovat. Je asi zřejmé, že silní, sebevědomí, láskyplní a soucitní lidé budou schopni vytvořit společnost, ve které budou lidé mnohem šťastnější ale i ohleduplnější jak k sobě navzájem tak ke zbytku zvířat, přírody a celé naší planety a poskytnou tak maximální šanci na zachování života na zemi.

Vnímáme Xenon jako opravdu významný katalyzátor, který má potenciální schopnost zažehnout osobní a duchovní rozvoj u mnoha lidí na celé planetě. Víme, že každý z nás má v sobě neuvěřitelnou vnitřní sílu a je nanejvýš užitečné si ji uvědomit a naučit se ji používat tím nejlepším způsobem.

Na individuální úrovni se změny v lidském životě začínají dít relativně velmi rychle a jsou velmi brzy viditelné. Je pro nás velkým potěšením vidět, jak Xenon pomáhá zlepšovat životní situace lidí 'doslova před očima' a nestartovávat jejich celkový rozvoj. Toto je hlavní důvod a největší odměna, kvůli které jsme Xenonovou kliniku otevřeli 

Sílu Xenonu využije lidské tělo a psychika nejlépe opakováním xenonových inhalací. Z tohoto důvodu doporučujeme začít sérií 5 až 10 terapií v krátkém sledu po sobě a pokračovat jednou či dvěma inhalacemi ve stanovených intervalech a dle osobního uvážení. Tímto způsobem využívají Xenon naši klienti, u kterých je vliv Xenonu v jejich osobním a duchovním vývoji asi nejlépe pozorovatelný.