Meditace pro konec koronaviru   Pouze 20 minut!

The Power Of Love:

Zapojte se prosím do každodeních meditací pro ukončení epidemie kornaviru každý den ve 21:00!!


Voláme kritické množství 144 000 lidí, kteří by se zapojili do těchto  meditací! To vytvoří masivní léčivou řetězovou reakci v energetickém poli po celém světě. 

Instrukce:

V Zapojte se do meditací každý večer ve 21:00 po dobu 20 Minut.

  1. Použijte svou vlastní techniku, aby jste se dostali do uvolněného stavu vědomí.
    Vyjádřete svůj úmysl tuto meditaci použít jako nástroj k posunu planety do nejoptimálnější časové osy, a také jako nástroj k úplnému odstranění koronaviru. 
  2. Vizualizujte si sloup, proud zářivě bílého světla z Kosmického Centrálního Slunce, který se poté rozdělí do všech centrálních sluncí galaxií ve vesmíru. Poté si představte toto světlo vstupující do Galaktické Centrálního Slunce naší galaxie, jak prochází naší Galaxií, poté jak vstupuje do našeho solárního systému a prochází všemi bytostmi Světla uvnitř naší sluneční soustavy, a pak přes všechny bytosti na planetě Zemi a také prostřednictvím tvého těla do centra Země.
  3. Vizualizujte si toto Světlo jak přeměňuje, spaluje všechen zbývající koronavirus na Zemi, dezinfikuje všechny infikované oblasti na planetě, léčí všechny pacienty, a odstraňuje všechny obavy spojené s touto epidemií a obnovuje stabilitu.
  4. Vizualizujte si průběh událostí na planetě Zemi posunujících nás na maximálně pozitivně možnou časovou osu. Daleko od všech epidemií, daleko od všech válek, pryč od veškeré globální nadvlády. Vizualizujte si bílé, růžové, modré a zlaté světlo jak uzdravuje všechny nesváry, smazává veškerou chudobu, a přináší hojnost celému lidstvu. Představujte si nový velký kosmický cyklus Věku Vodnáře, začátku uvedení čistého světla, lásky a štěstí všem bytostem na Zemi.

Doporučený čas na meditaci je 20 minut.

Studie potvrzujíci vliv hromadných meditací na na náš hmotný svět:

Group meditation lowers crime, suicide, deaths in surrounding areas

Washington study shows 23.3% drop in violent crime due to meditating group


Dále pak podpořte tuto jedinečnou astrologickou událost jednou speciální meditací

Hromadná meditace pro optimální časovou linii vzestupu lidstva a konec koronaviu: 4. dubna ve 04:45 ráno. 

O této události

Využíváme příležitosti masivní astrologické konfigurace spojení Jupiter - Pluto ve dnech 4. a 5. dubna k vytvoření portálu, jehož prostřednictvím sjednotíme naše vědomí a spustíme proces, který upevní optimální časovou linii vzestupu naší planety.

Tato aktivace pomáhá světelným silám upevnit energii Světla na povrchu planety, aby zcela odstranila koronaviry, pomohla odstranit veškerý strach, který tato epidemie vytvořila, čelit všem plánům, které měly temné síly při spuštění této epidemie, a pomoci posunutí planetární evoluce zpět do nejpozitivnější časové osy vzestupu, která nás zavede do věku Vodnáře.

Počet lidí provádějících tuto aktivaci je tím nejdůležitějším faktorem pro vytvoření dostatečné síly a pro urychlení tohoto procesu.

Minimální kritické množství je 144 000 lidí, kteří by měli tuto aktivaci provést! To vytvoří masivní léčivou řetězovou reakci v energetickém poli po celém světě.

Uděláme tuto meditaci v přesném okamžiku spojení Jupitera Pluta 4. a 5. dubna, což bude první okamžik, kdy opravdu silná energie z věku vodnáře zasáhne povrch naší planety.

Vykonejte toto masově! Podělte se o informace na celém světě! Vyvěste je na své webové stránky a blogy! Pokud víte o alternativních médiích, můžete jim to poslat. Můžete vytvořit událost na Facebooku pro vaši místní skupinu lidí, kteří to dělají ve vaší části světa. Také potřebujeme jednu hlavní skupinu Facebook pro tuto událost. Můžete si vytvořit video o tom, a poslat ho na Youtube 

Vědecké studie potvrdily pozitivní vliv masových meditací a aktivací na lidskou společnost, takže každý z vás, kdo se bude podílet na této meditaci/aktivaci může skutečně pomoci přinést nám věk Vodnáře zase o trochu blíže. 

Instrukce:

V ČR je čas meditace 05. dubna 2020 v 04:45h 

Použijte stejnou techniku jako je uvedeno výše!

Doporučený čas na meditaci je 20 minu