CENÍK

Ceník xenonové terapie

Xenonová terapie trvá 25-40minut, nutno být oholen, nejíst 2hod(ideálně 3hod) a nepít 30min(ideálně 60min) před terapií. 

Základní Xenonová terapie

12-18% Xenonu, max. 1,5L Xenonu, více Xenonu po dohodě

2000 Kč

Klasická Xenonová terapie odpovídá ceně 

cena dle spotřeby, může se cenově lišit 

2 400 Kč - 2 600 Kč

Silná Xenonová terapie odpovídá ceně

cena dle spotřeby, po domluvě s klientem i vyšší

2 800 Kč - 3100 Kč

Diagnostika OBERON System

Kompletní informace o orgánech a celém těle

500 Kč

Dinamika Technologies (srdce, stres, síla aury)

300 Kč

Pokud je terapie na přání klienta o víkendu, příplatek

200 Kč

              Na série terapií cenové zvýhodnění dle domluvy. Platby v hotovosti, nebo na účet předem.             Číslo účtu je 560 108 4329 / 0800 Česká spořitelna, do textu uveďte Vaše jméno.

Doporučené serie terapií, aby bylo dosaženo vždy pozitivního účinku:

5x terapie silné 15.000,- Kč (ušetříte 8%), OBERON 200,-

10x terapie silné 28.000,- Kč (ušetříte 14%), OBERON 200,-

                 15x terapie silné 40.000,- Kč (ušetříte přes 18%), tyto terapie důrazně doporučujeme provádět každý den z důvodu maximálního účinku, OBERON 200,-

U zvýhodněných sérií je spotřeba Xenonu max. 2,7L a 30minut, při vyšší spotřebě, nebo delšé terapii bude konzutován doplatek, při případné nižší spotřebě se zůstatek vyúčtuje a vrátí zbytek financí klientovi.

Měření DIAGNOSTIKA OBERON SYSTEM  800,-Kč, pro klienty Xenonové terapie 500,-Kč, při zakoupení série Xenonové terape jsou další měření Oberonem zdarma a počet měření je dle délky série.

Bližší popis k cenám

Ceny u základní a silné terapie se určují dle skutečné spotřeby Xenonu. Pokud si klient zakoupí více terapií dopředu, jsme ochotni kalkulovat cenové zvýhodnění. S klientem jsme schopni konzultovat cenové zvýhodnění i v případě nedostatku financí klienta při závažném zdravotním problému (prosím doložit lékařský posudek), nebo při pomoci dítěti a spolupodílet se finančně na terapii. V případě terapie nezletilému je nutná vždy přítomnost zákonného zástupce, který asistuje při terapii a je plně odpovědný za nezletilého.

Pokud máte kardiostimulátor, nebo v případě těhotenství se prosím poraďte se svým lékařem. Terapie v těchto případech již byly pozitivně prováděny. U dětí od malého věku se žádné negativní účinky také neprokázaly, ba naopak, ale i v tomto případě zvažte prospěšnost terapie vůči případnému riziku.