Dinamica Technologies

DINAMIKA TECHNOLOGIES - HRV MONITOR

Lotos - Onix - Lifeline

Ze všech rytmů, které určují kvalitu života lidského organismu, je variabilita srdeční frekvence velkým zdrojem informací o těle jako celku. Přístroj Dinamika Technologies je jednokanálové EKG, které měří právě variabilitu srdečního rytmu a pomocí softwaru (Lotos,Onix,Lifeline) z ní dokáže analyzovat činnost srdečně - cévního, vegetativního a centrálního nervového systému. Přístroj je vhodný pro lékaře, terapeuty a léčitele, kteří praktikují celostní medicínu.

LOTOS

Ruský systém DINAMIKA TECHNOLOGIES (software LOTOS) používá k analýze biorytmy lidského těla. Základem této metody je nově vyvinutá informační technologie k analýze biorytmů - tzv. fraktální analýza. K rozvoji systému byly použity nové poznatky z biologie, fyziologie, genetiky a klinické medicíny, na jejichž základě vzniklo vysoce specializované měření pro vyhodnocení funkčního stavu lidského organismu.
Přístroj Dinamika se používá v rámci vyhodnocení stavu srdce, oběhového systému, vegetativního a centrálního nervového systému a ukazuje nám případné odchylky od normálu. Informuje nás o spotřebě energie organismu a díky zpětné vazbě i o využití samoregulace organismu. Přístroj také poskytuje grafické znázornění odezvy těla na různé celostní terapie a mimo jiné také ukazuje psycho-emocionální stav klienta a tím i jak hluboké je destruktivní působení stresu na organismus.

Ukázka několika vyhodnocovacích šablon softwaru LOTOS, který analyzuje kardiovaskulární, vegetativní a centrální nervový systém. Software mimo jiné ukazuje psycho-emocionální stav klienta a tím i jak hluboké je destruktivní působení stresu na organismus.

ONIX

Se softwarem ONIX se dále přístroj zaměřuje na celostní medicínu (TČM, Ajurvéda) a testuje auru, čakry, meridiány, komponuje zvukovou (Mp3) nahrávku pro relaxaci přímo pro klienta, určí typ a dietetiku podle Ajurvédy (poměr jednotlivých dóš a pět hlavních elementů u klienta) a je velkým pomocníkem pro lékaře nebo terapeuty, kteří se zabývají právě celostní medicínou a poradenstvím v oblasti zdravého životního stylu.

To, co je v indické medicíně nazývané "čakry" nebo v čínské medicíně "meridiány" není ve skutečnosti nic jiného, než různé způsoby analýzy stavu nejsložitější energetické matrice, kterou představuje lidský organismus.

Z pohledu východní přírodní filozofie, prvním příznakem onemocnění je zpomalení tempa hromadění a spotřeby energie ve vnitřních orgánech. V tomto případě orgán, který nemůže přijímat a vydávat potřebné množství energie, reaguje různými chorobnými projevy, které závisí na tom, zda tento orgán vykazuje přebytek nebo nedostatek energie.
Současné metody sledování srdečních rytmů umožňují s matematickou přesností popsat procesy hromadění a spotřeby energie v orgánech našeho těla. Na to, aby buňka dostala potřebné množství energie v potřebném rytmu, každý orgán "odešle požadavek" srdci. Právě to je důvodem, proč se stav rovnováhy spotřebované a nahromaděné energie odráží ve frekvenci srdce.
Po záznamu EKG a analýzy srdeční frekvence v různých frekvenčních pásmech můžeme vidět odraz procesů, které probíhají ve vnitřních orgánech člověka na buněčné úrovni, a tímto způsobem získat představu o stavu těchto orgánů. K zobrazení energetického stavu organismu je určen režim, který se v terminologii východní medicíny nazývá "Aura".
Analýza energetických procesů uvnitř lidských orgánů, tj. procesů, které nacházejí svůj odraz v srdečních rytmech, nám umožní zformulovat integrální ukazatel, který bude objektivně odrážet kvalitu činností kardiovaskulárního, centrálního nervového, endokrinního a vegetativního systému. Tento ukazatel bude svým fyzickým obsahem blízký k pojetí aury v tom smyslu, jak ji chápali východní léčitelé.
Software "ONIX" umožňuje nejen přehledně popsat reakci organismu na působení různých léčebných procedur, ale také zobrazit procesy, probíhající v organismu ve formě a s pomocí termínů, které jsou používány v praxi východní medicíny. Software "ONIX" je určen pro kontrolu stavu zdraví, zejména při užívání biologicky aktivních doplňků stravy, léčebném půstu, rozličných druzích masáží, cvičení jógy a různých jiných duchovních praktik.

Ukázka několika vyhodnocovacích šablon softwaru ONIX, který analyzuje auru, čakry, meridiány, komponuje zvukovou nahrávku pro relaxaci přímo pro klienta, určí typ a dietetiku podle Ajurvédy (poměr jednotlivých dóš a pět hlavních elementů u klienta).

LIFELINE

Další software LIFELINE disponuje mino jiné zátěžovým testem (do jaké míry a jak rychle se klientův organismus vypořádá s momentální fyzickou zátěží - jak silné jsou vnitřní kompenzační reakce těla) a můžete v něm spustit i funkci řízeného dýchaní přímo nastavené pro daného klienta.

Více informací o řízeném dýchání "Biologický Feedback" v programu LIFELINE

Ukázka několika vyhodnocovacích šablon softwaru LIFELINE, který disponuje mimo jiné zátěžovým testem a můžete v něm spustit i řízené dýchání.